โรคลำไส้แปรปรวน

โรคลำไส้แปรปรวน เป็นโรคในทางเดินอาหารชนิดหนึ่งที่มีอาการปวดท้องร่วมกับการถ่ายที่ผิดปกติ ที่เกิดจากการทำงานของลำไส้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่มีสาเหตุ หรือรอยโรคที่ชัดเจน เมื่อไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การส่องกล้อง การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ก็จะไม่พบความผิดปกติใดๆ เพราะเป็นความผิดปกติของตัวลำไส้นั่นเอง เช่น ถ้าลำไส้มีการบีบตัวเร็วขึ้น ก็จะทำให้มีอาการถ่ายเหลว หรือลำไส้บีบตัวน้อยลง ก็จะมีปัญหาเรื่องท้องผูก เปลี่ยนไปจากการถ่ายแบบเดิมของผู้ป่วยนั่นเอง โดยอุบัติการณ์ของโรคลำไส้แปรปรวนเป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกวัย ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยชรา

สาเหตุ โรคลำไส้แปรปรวน
ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน แต่ปัจจัยเสี่ยง คือ อาหารแสลง อาหารรสจัดก็ทำให้ลำไส้แปรปรวน การติดเชื้อ การเป็นโรควิตกกังวล ก็กระตุ้นให้ร่างกายทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ลำไส้แปรปรวน

โรคลำไส้แปรปรวน

อาการ โรคลำไส้แปรปรวน
อาการทั่วไปมักจะมีอาการปวดท้องร่วมกับมีอาการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลักษณะการดำเนินโรคโดยมากมักมีอาการเป็นๆ หายๆ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผู้ป่วยในแต่ละราย หรือปัจจัยที่กระตุ้นให้โรคกำเริบ เช่น ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการปวดท้องร่วมกับท้องผูก เป็นๆ หายๆ ก็มักจะมีโรคลำไส้แปรปรวนแบบท้องผูกเด่น เป็นต้น โดยอาการท้องผูกเด่นมักจะพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่า ส่วนลำไส้แปรปรวนที่มีอาการท้องเสียเด่น ก็จะมีอาการถ่ายเหลวบ่อย และมักจะพบในเพศชายมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีโอกาสเป็นได้ทั้ง 2 เพศ และผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีอาการทั้งท้องผูกและท้องเสีย ซึ่งเป็นลำไส้แปรปรวนแบบผสมได้เช่นกัน

สิ่งที่ต้องระวังคือ โรคลำไส้แปรปรวน จะต้องไม่ได้มีสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย เช่น การที่มีโรคติดเชื้อ การที่มีเนื้องอกในทางเดินอาหาร ผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่ชัดเจนก็จะมีอาการ เช่น มีไข้ร่วมด้วยกับอาการถ่ายที่ผิดปกติตลอดเวลา โดยที่ไม่มีช่วงที่อาการดีขึ้นเลย หรือมีอาการถ่ายเวลากลางคืน เช่น หลับไปแล้วลุกขึ้นมาถ่ายกลางดึก เป็นต้น

อันตรายและภาวะแทรกซ้อน โรคลำไส้แปรปรวน
โรคลำไส้แปรปรวน เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่จะเป็นๆ หายๆ และไม่ได้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น แต่จะรบกวนชีวิตประจำวัน ทำให้คนไข้ใช้ชีวิตได้ยากขึ้น เสียบุคลิกภาพ เช่น มีอาการถ่ายบ่อย โดยเฉพาะในคนที่มีอาการปวดท้องรุนแรง ก็จะรบกวนชีวิตประจำวันมากกว่าคนอื่น

การป้องกัน โรคลำไส้แปรปรวน
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ลำไส้แปรปรวน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่สูบบุหรี่ และพยายามลดความเครียด

คนไข้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวน จะต้องเข้าใจก่อนว่าโรคนี้เป็นโรคที่เป็นๆ หายๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตลอดไป ยกเว้นว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น น้ำหนักตัวลดผิดปกติ การถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น อุจจาระมีเลือดปน ก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรีบรักษาต่อไป

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ queenslandmultimediaawards.com